Dealer Broadway 百老滙 - Kowloon Tong

Dealer

Broadway 百老滙 - Kowloon Tong

MTR-02, Festival walk,80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloo

000 Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong

Opening Hours

Mardi 11:00 - 22:00

Mercredi 11:00 - 22:00

Jeudi 11:00 - 22:00

Vendredi 11:00 - 22:00

Samedi 11:00 - 22:00

Dimanche 11:00 - 22:00

Lundi 11:00 - 22:00

Nos produits

Phantom Reactor